Algemene leveringsvoorwaarden


Algemene Leveringsvoorwaarden Dreumes &Co.

Dreumes & Co is volledig eigendom van Atelier Wiesje derhalve 
zijn ook de ALV van Atelier Wiesje hier onverkort van toepassing.


Door onze leveringen te accepteren verklaart u zich bekend te zijn en akkoord te gaan met deze algemene leveringsvoorwaarde